0.00рсд 0
Korpa

Nema proizvoda u korpi.

Pristupanjem ovom sajtu prihvatate dole navedene uslove.Vaš pristup i korišćenje sajta https://predatorptr.com (u daljem tekstu „sajt“) podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog veb sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i saglasni ste da se njima obavežete i postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Sadržaj sajta

Sajt i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su predatorptr.com pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena.Upotreba sajta

Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta ne sme se distribuirati, modifikovati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti Predatorptr.com. Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti. Zabranjeno je postavljanje ili prenošenje svih oblika virusa i kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom ili naneti štetu korisnicima sajta i ostalim licima.Registracija, korisničko ime i lozinkaOdređeni delovi sajta zahtevaju registraciju korisnika kako biste im pristupili. Zadržavamo pravo da u nekim slučajevima, kao što su lažno predstavljanje, uvredljivo ponašanje i slično (što ne moramo obrazložiti), odbije Vašu registraciju i tako Vam onemogući pristup sajtu. Korisničko ime i lozinka su lično Vaši, i ne treba ih prenositi trećem licu, jer ste Vi odgovorni za sve interakcije koje se pod njima odvijaju. U slučaju neovlašćene upotrebe korisničkog imena i lozinke, dužni ste da nas odmah obavestite. Za bilo kakvu štetu prouzrokovanu Vašim propustom da postupate po navedenim pravilima ne snosimo odgovornost.PrivatnostSvi Vaši lični podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) biće upotrebljeni u skladu sa zaštitom ličnih podataka. Za sve ostale sadržaje koje objavite preko sajta u vidu predloga, komentara i sl. smatraće se da nisu poverljivi i neće podleći zaštiti. Vaša je odgovornost za tačnost objavljenih podataka, a ukoliko su informacije koje pružate netačne, neprecizne ili nepotpune, prihvatate da Vas udaljimo sa sajta.Odgovornost i garancije

Ovim se ne daje potvrda ili garancija da su informacije na ovom veb sajtu tačne, aktuelne ili potpune i ovaj sajt može eventualno sadržati tehničke neispravnosti ili tipografske greške. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za ažuriranje ovog sajta kako bi informacije koje se na njemu nalaze bile aktuelne, tačne i potpune. Predatorptr.com neće ni u kom slučaju biti odgovoran nijednoj strani, za bilo koju direktnu, posrednu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu bilo koje vrste, a koja nastane u vezi sa ili proistekne iz korišćenja ovog web sajta ili bilo kog sajta ili resursa na koje je povezan, koje se poziva ili kojima se pristupa preko ovog web sajta, ili iz korišćenja, preuzimanja podataka ili pristupanja bilo kojim materijalima, informacijama, proizvodima ili uslugama, uključujući između ostalog, gubitak dobiti, prekid posla, gubitak ušteda, gubitak programa ili drugih podataka, čak i ako je Predatorptr.com bio izričito obavešten o mogućnosti nastanka takve štete. Ovo izuzeće i odricanje od odgovornosti važi za tužbe po bilo kom osnovu, bez obzira da li su zasnovane na ugovoru, garanciji, deliktu ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji. Shodno tome, pre donošenja bilo kakvih odluka potrebno je da potvrdite tačnost i potpunost svih postavljenih informacija. Ovaj sajt koristite na vlastiti rizik po sopstvenom nahođenju i prihvatate da ćete samo Vi biti odgovorni za bilo koju štetu koja može nastati, uključujući i gubitak podataka ili štetu na vašem računarskom sistemu. Predatorptr.com ne daje nikakve garancije da će rešiti bilo koji prijavljeni problem, čak i ako obezbedimo informacije u cilju rešavanja problema.


Linkovi sajtova trećih lica

Ovaj veb sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na veb sajtove ili resurse koji ne pripadaju nama. Ne garantujemo niti se na bilo koji način obavezujemo u vezi sa bilo kojim sajtovima ili resursima trećih lica na koje se eventualno poziva, pristupa ili povezuje preko linkova sa našeg sajta. Postojanje linka sa web sajtom koji ne pripada nama ne znači da podržavamo sadržaj ili korišćenje takvog web sajta niti njegovog vlasnika. Predatorptr.com nije strana u bilo kakvom poslu koji eventualno zaključite sa trećim licima niti je za njih odgovoran, čak i ako za ta treća lica doznate (ili upotrebite link do takvih lica) sa našeg sajta. Shodno tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da Predatorptr.com nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode, datoteke ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima. Kad pristupate web sajtu koji nije naš, čak i onom koji možda sadrži naš link ili logotip, imajte na umu da je taj sajt nezavistan od nas i da nemamo kontrolu nad sadržajem na tom web sajtu. Vaša je obaveza da poduzmete mere predostrožnosti i da se zaštitite od virusa, crva, trojanskih konja i drugih potencijalno destruktivnih programa i da svoje informacije zaštitite na način koji smatrate prikladnim.

Sprečavanje pristupa

Saglasni ste da Predatorptr.com po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da ni Predatorptr.com neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom sajtu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.

Promena uslova korišćenja

Predatorptr.com može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kog sadržaja sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

Promene sajta

Predatorptr.com rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene prihvatate.

Zakon i nadležnosti

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Kruševcu uz primenu propisa Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.

Pravila za promocije, popuste, ankete i sličnoSve promocije, popusti, ankete koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti. Obaveštenja korisnika

Ako imate bilo kakva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na stranici “Kontakt“.

Ograničenja

Svi sadržaji sajta ne moraju biti dostupni svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.

Radno vreme:
Ponedeljak
08 - 20h
Utorak
08 - 20h
Sreda
08 - 20h
Četvrtak
08 - 20h
Petak
08 - 20h
Subota
08 - 20h
Nedelja
08 - 13h
Informacije
Garancija/Reklamacija Dostava/Načini plaćanja Ugovor o prodaji na daljinu Mapa sajta
PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA PREDATOR PTR
Matični broj:63670600
Poreski br.:108743794
LAZAR SAVIĆ PR
Pratite nas: